søndag, januar 09, 2005

We are safe

Yes, we were in Thailand before the disaster, but we left the area 3 weeks before it occurred. We were in Australia and could hardly believe our eyes when we chocked saw it on TV.

Vi var i Thailand rett før flodbølgen, men heldigvis forlot vi området før katastrofen kom. Vi var i Australia på tidspunktet det skjedde og har ikke merket annet enn hva vi leser på nyhetene. Alt er bra med oss.

0 Kommentarer:

Post a Comment

<< Hjem